supported browsers:
De SpringMasters website ondersteunt alle gangbare browsers

Obliczanie optymalnej siły dla klapy
Używając pokazany przykład, możesz łatwo obliczyć odpowiednią siłę sprężyny dla twojego zastosowania.

Formuła=
G x L
k x X
+10%
S
=
Środek ciężkości pokrywy
G
=
Waga pokrywy (N)
k
=
Długość ramienia pokrywy od środka obrotu, na którym ma być zamontowana sprężyna
X
=
Liczba zamontowanych sprężyn
     

 

Formuła=
G x L
k x X
- (%) Progresja
 
sin α

 

Obliczanie optymalnej siły dla pokrywy
Używając pokazany przykład, możesz łatwo obliczyć odpowiednią siłę spężyny dla twojego zastosowania.